office srbija otvaranje predstavništva

Otvaranje predstavništva

poslovanje u srbiji
Predstavništvo je izdvojen, pravno zavisan deo matične firme (osnivača).
Nije posebno pravno lice i obično mu je funkcija da obavlja prethodne i pripremne radnje u vezi sa zaključenjem ugovora kao i da razvija biznis matične firme u nekoj zemlji, dok se ono samo najčešće ne bavi biznisom.
Samo može da zaključuje ugovore isključivo za sopstvene potrebe.

Ono ne podleže oporezivanju prihoda u zemlji gde je osnovano i ne predstavlja “trajnu ustanovu” u smislu sporazuma o izbegavanju duplog oporezivanja.
Firma je odgovorna za obaveze predstavništva.

Predstavništvo obično ima lokalnog menadžera ali direktori predstavništva su direktori same firme.
Ovaj oblik pravnog lica je najadekvatniji za prenos i razvoj biznisa na tržištu Srbije.

Nudimo Vam uslugu osnivanja predstavništva Vaše kompanije ali i prednost registrovanja kancelarije na adresi Poslovnog centra DAD1989.