Office Serbia Price List

 

Print  Kompletna usluga   Telefonski  servis  Poslovna adresa  Adresa fizičkog lica 
Cena  € 149 € 99 € 59 € 29
Poslovna adresa u centru Novog  Sada   Uključeno Uključeno Uključeno Uključeno
Primanje i prosleđivanje pošte Uključeno Uključeno Uključeno Uključeno
Korišćenje moderno opremljene sale za sastanke  Uključeno Uključeno Uključeno Uključeno
Obaveštenje e-mailom ili SMS-om  Uključeno Uključeno Uključeno Uključeno
Registrovana adresa kompanije ** Uključeno   Uključeno
Odvojena telefonska linija  Uključeno Shared
Korišćenje sale za sastanke (prethodno je potrebno rezervisati )  6h/month free 2h/month free
Lokalni broj faksa  Shared
E-mail adresa Vaše kompanije (yourname@office-serbia.com ) Uključeno
Zagarantovana diskrecija  Uključeno Uključeno Uključeno Uključeno

*PDV (VAT) nije uključen u cenu, 20 % poreza dodaje se na osnovnu cenu.
** Ako kompanija koristi našu adresu pri registraciji u Srbiji

1.) KOMPLETNA USLUGA 
– Zaseban telefonski broj
– Usluga prijema telefonskih poziva u ime Vaše firme
– Poslovna adresa i registrovano sedište Vaše firme u centru grada
– Usluga prijema i prosleđivanja pošte
– Broj faxa i e-mail adresa (imevasefirme@office-serbia.com*)
– Poverljivost u fax i email uslugama (prijem faxova i e-mail-ova)
– Obaveštavanje putem e-maila, SMS-a
– Potpuni pristup opremeljenoj konferencijskoj sali i sali za sastanke
– Usluge na licu mesta – administrativna i tehnička podrška
Od 149 EUR/mesec

2.) TELEFONSKI SERVIS 
– Telefonski broj
– Usluga prijema telefonskih poziva
– Poslovna adresa i registrovano sedište Vaše firme u centru grada
– Usluga prijema i prosleđivanja pošte
– Broj faxa i e-mail adresa (imevasefirme@office-serbia.com*)
– Poverljivost u fax i email uslugama (prijem faxova i e-mail-ova)
– Obaveštavanje putem e-maila, SMS-a
– Potpuni pristup opremeljenoj konferencijskoj sali i sali za sastanke
– Usluge na licu mesta – administrativna i tehnička podrška
Od 99 EUR/mesec

3.) POSLOVNA ADRESA 
Poslovna adresa i registrovano sedište Vaše firme u centru grada
– Usluga prijema i prosleđivanja pošte
– Broj faxa i e-mail adresa (imevasefirme@office-serbia.com*)
– Poverljivost u fax i email uslugama (prijem faxova i e-mail-ova)
– Obaveštavanje putem e-maila, SMS-a
– Potpuni pristup opremeljenoj konferencijskoj sali i sali za sastanke
– Usluge na licu mesta – administrativna i tehnička podrška
Od 59 EUR/mesec

4.) ADRESA FIZIČKOG LICA 

-Adresa u centru Novog  Sada
-Usluga prijema i prosleđivanja pošte fizičkog lica
-Korišćenje moderno opremljene sale za sastanke
-Obaveštenje e-mailom ili SMS-om
Od 29 EUR/mesec